Friday, July 23, 2010

Интервью с Зеландом

Интервью с Зеландом в трех частях:
http://transurfing.in.ua/intervyu-s-vadimom-zelandom-chast-1.html
http://transurfing.in.ua/vlyubvi-nuzhno-lyubit-ipodderzhivat-ogon-lyubvi.html
http://transurfing.in.ua/zhit-chtoby-zhit.html

Очередное аудио-интервью Лоры Лотос с Вадимом Зеландом - о Судьба и "Карте Жизни":
http://transerfingon.ru/audio-intevyu-vadima-zelanda-o-karte-zhizni-i-sudbe.shtml

No comments: